Tagszervezeteink‎ > ‎

Montreáli Magyar BizottságMontreáli Magyar Bizottság

A ma Montreali Magyar Bizottságnak (MMB) nevezett szervezet 1942 márciusában alakult egyházi és polgári szervezetek közös megegyezése alapján,
Montreali Magyar Egyházak és Egyesületek Nagybizottsága
név alatt.

Alapitö Egyesületek:

Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség
Magyar Református Egyház
Hungária Társadalmi Egyesület
Szent István Magyar Otthon
Székely Kultúr Egyesület.


Ez a Bizottság nem egy társadalmi egyesületnek, nem egy klubnak, nem is egy kultúr-egyletnek és nem egy baráti körnek alakult.! Ez egy CSUCSSZERVEZET, melynek tagjai a magyar közösség, a magyar etnik csoport szervezett egyesületei. 

Miért is jött létre ez a szervezet?
Mivel Magyarország a németek szövetségeseként vett részt a második világháborúban, az egyesülés alapvetö oka volt az egységes, egymást védö magyar front kialakitása a háborus évek alatti hatósági zaklatásokkal szemben.
Természetesen egyéb célok elérése is közrejátszott a Nagybizottság megalakitásában, mint például
  • az összmagyarságot érintö ügyekben való eljárás,
  • közös megmozdulások szervezése, azok irányitása és koordinálása
  • a Kanadába ujonnan érkezö magyar honfitársak tanáccsal és amennyiben mód van rá, anyagiakkal való ellátása, segitése.
  • a montreali magyarság egységes képviseletének biztositása mind a hivatalos kanadai hatóságok, mind pedig más nemzetiségi csoportok felé.
  • a magyar nevelési intézmények támogatása
  • a magyar kultura megörzésének, fejlesztésének, annak a kanadai lakossággal való megismertetésének elömozditása, folytonosságának biztositása

Az évek során bebizonyosodott, hogy a Nagybizottságnak fontos és nélkülözhetetlen szerepe van a montreali magyarság életében, szavának súlya van kanadai hivatalos forumok, hatöságok elött.
A még erdeményesebb közös fellépés, a belsö munka megjavitása, a szervezettség megerösitése céljából 1980-ban az Alapszabály áttdolgozásával egyidöben, név változás is történt.
A Csúcsszervezet új néve:

Montráli Magyar Bizottság

Ezzel egyidöben a quebeki kormánynál hivatalosan bejegyezték, regisztrálták MMB-t, ami az eredményes müködéshez elengedhetetlenül szükséges volt.
Az alapitás óta tizenkét (12) Elnöke, vezetöje volt a MMB-nek, akik mind köztiszteletben álló tagjai voltak a magyar közösségnek.
Jelenleg tizennyolc (18) tagdijat fizetö Tagegyesület képviselteti magát a MMB-ben demokratikusan megválasztott tisztségviselöivel.
A MMB Vezetöségét, az Alapszabálynak megfelelöen, szintén demokratikus alapon a tagegyesüle- tek tisztségviselöi, küldöttei választják saját maguk közül. A két évre megválasztott tisztikar felelös a Bizottság munkájáért, pénzügyi müködéséért és köteles évente legalább egyszer beszámolni a Taggyülésnek munkájáról, annak elfogadását, jóváhagyását kérve.

Elérhetőség

Elnök:
Kelemen Tibor
ckelemen@videotron.ca
Alelnök:
Nt. György Attila
hunited@videotron.ca
Licskó Szabolcs Atya
magyarplebania@videotron.ca
Titkár:
Széll Attila
attilaszell@sympatico.ca 
Szervezők:
Ciamara Júlia
juliaciamarra@videotron.ca
Madarász Viktória
v.madarasz@sympatico.ca 
Pénztáros:
Palkó Aliz
zoltan.palko@sympatico.ca 
Jegyzőkönyv Iró:
Tóth Jutka
tothjutka.22@gmail.com  
Cim:90 Rue Guizot West,
Montréal, QC, H2P 1L4
Telefon:
Fax: 
 Drótposta:info@montrealhungarians.ca 
Honlap
www.montrealhungarians.ca
Ċ
Site Admin,
Oct 10, 2012, 12:33 PM
Ċ
Attila Molnár,
Sep 17, 2012, 7:21 PM